"מרכז טאוב: רפואה שוויונית היא היסטוריה". כתבה מאת נעמה סיקולר, מתוך "כלכליסט", אוגוסט 2011

Document Information