שירותי הרפואה תקופת מעבר (Maariv, 12 March 1981, Hebrew)

Document Information

  • Country: Israel
  • # Pages: 2
  • Publication Year: 1981
  • Type of Media: Press