בדיקת מצב: הישראלים בריאים, אך המערכת לא

Document Information

מחקר זה בוחן את הבריאות הכללית של התושבים במדינת ישראל והמאבק שלהם אל מול מערכת הבריאות הישראלית