רפואה ציבורית מול פרטית-המחלוקת והתקשור שלה לציבורהאם שירות הרפואה הפרטי הוא מענה להבראה וחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל או שהוא יערער את יסודותיה? בפאנל דנים המומחים על האתגרים והדילמות של מודל שר"פ בבית חולים הדסה כמקרה מבחן, על המשמעות של הכנסת השר"פ מבחינת הפרמיה של הביטוח והאם התקשורת דנה וחקרה את נושא השר"פ בצורה מקצועית, או שהיא לא נתנה לנושא מקום ראוי בשיח התקשורתי? Uploaded by UniversityofHaifa on 22 Jan 2012