פרופ' דב צ'רניחובסקי ראש תכנית מדיניות בריאות מרכז טאובראיון של פרופ' דב צ'רניחובסקי ראש תכנית מדיניות הבריאות של מרכז טאוב ראיון אצל לונדון וקירשנבאום, אוגוסט 2011 ערוץ 10 Prof. Dov Chernichovsky, Taub Center Health Policy Program Chair London & Kirshenbaum interview, Channel 10, Israel TV August 2011 Uploaded by TaubCenter on 22 Aug 2011